Particulier

Zakelijk

Particulier

Zakelijk

Support en Documentatie Installaties

Bekabeling en meterkast

Heb ik een 1- of 3-fase meterkast?

Bij een 1 fase meterkast komen er onder de groepenkast twee draden naar buiten en op de kWh meter staat 220/230V. Bij een 3 fase meterkast komen er vier draden uit aan de onderkant van de groepenkast en zal op de kWh meter 3×220/230V of 380/400V staan.

Daarnaast is het zichtbaar op de automaten/stoppen helemaal onder in de meterkast. Als er 1 automaat of stop zit, dan betreft het een 1 fase aansluiting. Zitten er 3 automaten of stoppen dan betreft het een 3 fase aansluiting.

Hoe loopt het kabeltraject?

Hoe de kabel van het dak naar de meterkast precies loopt verschilt per woning en zal altijd in overleg met de klant zijn, rekening houdend met de NEN1010/3140 gestelde richtlijnen.

Is mijn elektriciteitsmeter geschikt?

Energiemeters met een terugloopblokkering kunnen wel tellen hoeveel energie er verbruikt wordt, maar kunnen niet terugtellen. In dit geval wordt de energie wel teruggeleverd aan het net maar kan het niet worden verrekend. Deze meters zijn meestal te herkennen aan een symbool van de teruglooprem ferrarismeter. Analoge meters zonder draaischijf kunnen geen teruglevering registreren. Draaischijfmeters zonder terugloopblokkering draaien terug op het moment dat er energie terug geleverd wordt en zijn dus geschikt.

Ná de installatie van de zonnepanelen dient er een melding gedaan te worden bij de netbeheerder. Deze gaat op dat moment ook de meter controleren op geschiktheid. Mocht hij niet geschikt zijn dan krijg je een bericht vanuit de netbeheerder om hem te vervangen. Hier zit dus altijd nog een controle op.

Is mijn meterkast geschikt?

Over het algemeen zijn alle Nederlandse meterkasten geschikt voor zonnepanelen. In sommige gevallen kan beperkte ruimte een belemmering zijn of is de meterkast simpelweg niet meer veilig en is vervangen noodzakelijk. Verouderde meterkasten functioneren goed maar een nieuwere versie kan risico’s voorkomen en voldoet dan direct weer aan de nieuwste regelgeving. In overleg met de adviseur kan er altijd gekozen worden dat wij de volledige meterkast vervangen.

Moet de meterkast compleet vervangen worden?

In principe is een zonnepaneel installatie een uitbreiding op de huidige meterkast en hoeft deze niet compleet vervangen te worden. Of de huidige meterkast nog volstaat is afhankelijk van ruimte en componenten die al reeds aanwezig zijn. Bij de technische schouwing van de woning zal dit beoordeeld worden, dit is namelijk bij ieder huis uniek. Het advies vanuit onze kant kán dus zijn om een complete meterkast te vervangen, dit zijn ook werkzaamheden die wij zelf uitvoeren.

Waarom moeten zonnepanelen op een aparte groep?

De omvormer wordt aangesloten op een aparte groep zodat er geen verbruikers tussen de omvormer en de meterkast zitten. Wanneer de omvormer wordt aangesloten op de groep waar bijvoorbeeld de wasmachine op is aangesloten, kan het gebeuren dat er te veel stroom op de groep komt te staan. Dit kan zorgen voor overbelasting.

Download nu

Wat is een PV-verdeler?

De PV-verdeler is een compacte meterkast die een bestaande groep opsplitst in twee aparte groepen. Hierbij kun je dan een groep gebruiken voor de opgewekte stroom van de zonnepanelen, en de andere groep voor bijvoorbeeld de wasmachine. De PV-verdeler wordt gebruikt als uitbreiding in de meterkast niet mogelijk is.

Dak

Is mijn dak geschikt en stevig genoeg (constructie en isolatiemateriaal)?

Ieder dak is uniek, een eenduidig antwoord hierop is daardoor lastig te geven. Wel zijn er een aantal standaarden waar je al een heel eind mee komt. Er moet voldoende ruimte zijn, oriëntatie tussen het oosten en het westen, richting het zuiden en natuurlijk zo min mogelijk schaduwverlies van bijvoorbeeld bomen.

Om te bepalen of het dak sterk genoeg is kun je zelf een dakconstructieberekening laten maken. Bij particuliere klanten komt het zelden voor dat we niet kunnen plaatsen. Voor zakelijke projecten kunnen wij een partner aanwijzen die de dakconstructie berekening uitvoert. 

Let op dat een dak géén asbest mag bevatten. Tijdens een technische schouwing zullen wij de dakconstructie controleren en hierin een advies afgeven.

Kunnen er panelen op mijn dakkapel worden geplaatst?

Plaatsing op een dakkapel is afhankelijk van de dakkapel zelf. Om er zeker van te zijn dat de dakkapel sterk genoeg is kun je een constructieberekening laten maken. Solar Crew is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een te lichte onderliggende dakconstructie. 

 
Staat mijn dak juist ten opzichte van de zon?

Voor optimale opbrengst heb je een dak met oriëntatie tussen het oosten en het westen, richting het zuiden. Daken richting het noorden, noordoosten of noordwesten zijn minder geschikt voor zonnepanelen omdat er veel minder zonlicht op valt. Desalniettemin worden er zonnepanelen op het noorden geplaatst, want ook met verminderde opbrengst zorgt het voor energie opwek.

 

Mits mogelijk zoeken we de combinatie op tussen oost en west daken, zodat we spreiding hebben in de opwek van de zonnepanelen. Dit zorgt er voor dat we méér opwek direct zelf kunnen verbruiken.

Wat is een dakdoorvoer?

Een gat in het dak waar een pijpje naar binnen gaat, om de kabels van de zonnepanelen door te voeren naar de omvormer en/of meterkast. Voor platte daken maken we gebruik van een pijp met een bocht, dit om natuurlijk te voorkomen dat er bijvoorbeeld vocht naar binnen kan lopen. Zo houden we de lengte van de kabel die van de zonnepanelen naar de omvormer loopt het kortst. Hiermee voorkomen we rendementsverlies. Afhankelijk van de dakbedekking wordt het gat waterdicht gemaakt door het dakleer dicht te branden of het af te dichten met epdm (vloeibaar rubber). Waar dit niet mogelijk is gaan we over de dakrand heen met de bekabeling en maken we een doorvoer in de muur. Hierbij wordt er schuin naar boven geboord zodat er geen water naar binnen kan lopen. 

 
Wat is een indak systeem?

Bij het indak systeem liggen er geen dakpannen onder de panelen. Er wordt gekozen voor een andere waterafdichting op het dak waar de zonnepanelen op bevestigd worden. Hierdoor liggen de zonnepanelen vaak gelijk met de omliggende dakpannen waardoor het er als geheel strakker uit ziet. Als het indak systeem gelegd wordt tijdens nieuwbouw of dakvernieuwing bespaar je op de aankoop van dakpannen, maar omdat het zonnepaneel systeem waterkerend moet zijn geef je hier meer geld aan uit. Een indak systeem zal netto duurder zijn dan een opdak systeem.

Monitoring

Mijn app werkt niet meer?

 

 

 

Als de app zelf niet meer werkt, dus fouten vertoont dan kun je de app verwijderen, opnieuw downloaden en opnieuw inloggen. Mocht de app geen monitoringsgegevens laten zien dan verwijzen we naar de kop ‘Storingen oplossen’. Hier vindt je meer informatie over hoe je zelf kleine storingen in de app kunt oplossen. Mocht het hiermee nog niet lukken dan neem gerust contact op met de serviceafdeling.

 

 

 
Hoe zie ik of mijn systeem werkt?

Als je een fysieke omvormer kast hebt kun je dit op de omvormer zelf uitlezen. Deze heeft lampjes die aangeven dat de omvormer werkt, stroom verwerkt of juist niet werkt. Daarnaast zit op de meeste omvormers een display waar af te lezen is wat de panelen opwekken. 

 

Ten tweede in de meterkast. De schijf van een analoge meter draait terug, en op de digitale of slimme meters kun je aflezen wat er, na gebruik in huis, aan energie geproduceerd is. 

 

Ten derde in de monitoringsapp van je systeem, hierin kun je aflezen wat de zonnepanelen opgewekt hebben.

Mijn opbrengsten lijken af te wijken?

Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Een regenachtige maand met veel bewolking zal minder opleveren dan een maand met een strakblauwe lucht. Mogelijk ben je meer gaan verbruiken waardoor er minder teruglevering geregistreerd wordt. Eventuele schaduwval van een boom die ineens vol in het blad staat kan een oorzaak zijn. Ook kan er een zonnepaneel defect zijn. Mocht je het vermoeden hebben dat het aan het systeem ligt neem dan contact op via het service aanvragen formulier, dan kijken we mee!

Ontvang ik een app na oplevering?

Ja, hierin kun je zelf de opbrengsten van je systeem zien. Je ontvangt hiervoor persoonlijke inloggegevens van ons via een e-mail. 

 
Waarom verschilt de opbrengst per paneel?

De straling van de zon zal nooit 100% gelijk verdeeld zijn. Het kan zijn dat het ene paneel eerder in de zon ligt als het paneel ernaast. Dit zal resulteren in kleine verschillen. Ook schaduw en viezigheid kunnen van invloed zijn.

Aangezien er vanuit de fabriek een positieve of negatieve tolerantie in het vermogen van het zonnepaneel mag zitten kan de opbrengst onderling met dezelfde zoninstraling oplopen tot wel 10%. Dit is dus een goed teken want dan weet je dat het maximale vermogen uit je zonnepaneel gehaald wordt.

Zodra panelen ouder worden degradeert hun vermogen langzaam. (tot 20% vermogen in 25 jaar). Deze degradatie gaat niet even snel bij ieder paneel en hierin zouden dus onderling verschillen kunnen ontstaan.

Mocht dit niet het geval zijn dan kan er een defect zijn. Neem in dat geval contact met ons op via het service aanvragen formulier.

Waarom is er verschil tussen de opwek gegevens van mijn omvormer en energieleverancier?

De omvormer meet de totale opbrengst van de zonnepanelen. Nadat de omvormer de gelijkstroom omgezet heeft in wisselspanning zal een deel hiervan meteen gebruikt worden door de apparaten die aan staan in huis. Het deel dat niet direct wordt verbruikt wordt teruggeleverd aan het net. Dit zal dus altijd van elkaar verschillen. 

Montage

Dien ik thuis te blijven tijdens een installatie?

Het is wenselijk dat iemand thuis is tijdens de installatie. Dit om de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen. Praktische zaken kunnen dan gelijk worden besproken en indien nodig in overleg worden aangepast. We komen echter ook wel tegen dat klanten de deur open doen en vervolgens ons het werk laten uitvoeren en vervolgens weer terug komen ter afsluiting. In overleg met elkaar komen we hier altijd wel uit.

 
Hoe lang duurt een installatie?

De duur van de montage is afhankelijk van de volgende punten. De hoeveelheid panelen die gelegd worden, het montagemateriaal waar we mee werken, de daksituatie en de weersomstandigheden. Normaliter duurt een installatie een halve, of een hele dag. Er zijn situaties waarbij we langer bezig zijn, dit wordt natuurlijk vooraf aangegeven.

Hoe worden zonnepanelen gemonteerd?

Opdak

Bij het opdak systeem wordt gebruik gemaakt van de panlatten of tengels, om het systeem te monteren bovenop de pannen. We maken dakhaken aan de panlat vast, of schroefhaken aan de tengels als de panlatten niet geschikt zijn. Hier bevestigen we de constructie van aluminium profielen op. De zonnepanelen worden dan aan de profielen bevestigd door middel van paneelklemmen. Deze schroeven we vast. De kabels worden aan de profielen bevestigd met een kabelbinder om te voorkomen dat ze op het dak liggen.

 

Indak

Bij het indak systeem liggen er geen dakpannen onder de panelen. Er wordt gekozen voor een andere waterafdichting op het dak waar de zonnepanelen op bevestigd worden. Hierdoor liggen de zonnepanelen vaak gelijk met de omliggende dakpannen. Deze onderconstructie wordt aan de panlatten en/of tengels bevestigd, de installatie wordt hierdoor deel van de woning. De zonnepanelen komen in de constructie te liggen, de kabels worden met kabelbinders opgebonden en de loodslab gelegd voor de afwatering.

 

Plat dak

De plat dak constructie wordt op het dak gelegd, voorzien van noodzakelijke verzwaring in de vorm van tegels. De constructie bestaat uit vooraf gemaakte profielen, en volledig dicht gemaakt met windkappen. De zonnepanelen worden in een hoek van 13° op de profielen bevestigd met klemmen die vastgeschroefd worden. Alle kabels worden met kabelbinders opgebonden.

 

Voor alle installaties geldt: veilig werken. Dat betekent dat er gewerkt kan worden met verschillende soorten valbeveiliging; een valharnas, RSS valbeveiliging, een steiger of hoogwerker en in uitzonderlijke gevallen een hijskraan. In sommige gevallen wordt er een pannenlift gebruikt om de panelen naar boven te tillen.

Op welke termijn wordt de installatie ingepland?

De installatietermijn is van verschillende factoren afhankelijk. Drukte, weersomstandigheden, en beschikbaarheid van materialen. Wij plannen de installatie op zo kort mogelijke termijn in. 

Wat kun je verwachten tijdens de installatie?

Professionele, goed opgeleide monteurs. De monteurs zorgen voor een veilige werkomgeving voor zowel zichzelf als voor de klant. De werkzaamheden worden netjes verricht en conform de richtlijnen die de NEN1010/3140 norm voorschrijft. De monteurs leggen de werkwijze uit en geven uitleg over het systeem en de bijbehorende apps. Tijdens de werkzaamheden zal er hier en daar wat rommel liggen, dit wordt natuurlijk netjes opgeruimd. Het kan gebeuren dat er een dakpan sneuvelt tijdens de werkzaamheden, het is dus fijn als er reserve dakpannen beschikbaar zijn. Ook vragen wij van tevoren of de ruimte waar binnen gewerkt wordt en de ruimte op de grond buiten vrijgemaakt kunnen worden. Voor het instellen van de omvormer en de app maken we gebruik van de internetverbinding.

Wat voor montagemateriaal levert Solar Crew?

Momenteel plaatsen wij met montagesystemen van Solarstell. 

We maken voor platte daken gebruik van Solarstell Connect. Dit systeem bestaat uit een basiselement op het dak, wat uitgeklapt wordt. Met een koppelstuk maken we hier meteen een volgend basiselement aan vast. Dan alleen de klemmen aandraaien en de windplaten monteren. 

Voor schuine pannendaken hebben we Solarstell Next.

De dakhaken kunnen we zonder gereedschap monteren. Met de hand wordt de haak achter de panlat vastgeklemd. De rail waar de zonnepanelen op komen worden op de haken vastgezet. Deze zijn makkelijk te stellen op een dak dat bijvoorbeeld niet meer helemaal vlak is. 

Ook voor stalen damwand daken en voor golfplaat daken hebben wij oplossingen beschikbaar. Daken waar wij niet in gespecialiseerd zijn: leien daken, zinken daken en shingles daken.

Heb je een andere dakbedekking en wil je weten wat er mogelijk is, neem dan gerust contact met ons op.

Wordt de installatie gedaan met eigen personeel?

Ja, altijd. Solar Crew heeft meerdere eigen montage teams voor zowel de particulier, nieuwbouw als zakelijke markt.

 

Omvormer

Hoe groot is een omvormer?

Het formaat van de omvormer is afhankelijk van het vermogen van de zonnepanelen, meer vermogen betekent vaak automatisch een grotere kast aan de muur. Dit varieert bijvoorbeeld van circa 30 cm hoog en 40 cm breed tot circa 55 hoog en 32 breed. Bij systemen die gebruik maken van Enphase komen de omvormers buiten op het dak onder de zonnepanelen en komt er een kleiner kastje in de meterkast te hangen.

Handleiding kennis & informatie-sheet omvormers 1.1:

.maxbutton {
position: relative;
text-decoration: none;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
width: 160px;
height: 50px;
border: 2px solid #e74e0f;
border-radius: 4px 4px 4px 4px;
background-color: #e74e0f;
box-shadow: none;
}
.maxbutton:hover {
border-color: #e74e0f;
background-color: white;
box-shadow: none;
}
.maxbutton .mb-text {
color: #ffffff;
font-size: 15px;
text-align: center;
font-style: normal;
font-weight: bold;
line-height: 1em;
box-sizing: border-box;
display: block;
background-color: unset;
position: relative;
padding: 18px 0px 0px 0px;
}
.maxbutton:hover .mb-text {
color: #e74e0f;
}

Download nu

Hoeveel garantie heeft een omvormer?

De garantie varieert per fabrikant en is afhankelijk van het gekozen systeem.

 

GoodWe: 

10 jaar garantie op 1 fase omvormers

10 jaar garantie op 3 fase omvormers

 

SolarEdge:

12 jaar garantie op de omvormers

25 jaar garantie op de optimizers

 

Enphase:

25 jaar op de micro omvormers

de meterkast te hangen.

 

Handleiding kennis & informatie-sheet omvormers 1.1:

.maxbutton {
position: relative;
text-decoration: none;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
width: 160px;
height: 50px;
border: 2px solid #e74e0f;
border-radius: 4px 4px 4px 4px;
background-color: #e74e0f;
box-shadow: none;
}
.maxbutton:hover {
border-color: #e74e0f;
background-color: white;
box-shadow: none;
}
.maxbutton .mb-text {
color: #ffffff;
font-size: 15px;
text-align: center;
font-style: normal;
font-weight: bold;
line-height: 1em;
box-sizing: border-box;
display: block;
background-color: unset;
position: relative;
padding: 18px 0px 0px 0px;
}
.maxbutton:hover .mb-text {
color: #e74e0f;
}

Download nu

Waar komt een omvormer te hangen?

Zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen om verlies van vermogen tegen te gaan, dus over het algemeen op zolder. Hierbij is ventilatie erg belangrijk, mocht deze niet optimaal zijn wordt er een meer geschikte plek gezocht om oververhitting te voorkomen.

 

Handleiding kennis & informatie-sheet omvormers 1.1:

.maxbutton {
position: relative;
text-decoration: none;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
width: 160px;
height: 50px;
border: 2px solid #e74e0f;
border-radius: 4px 4px 4px 4px;
background-color: #e74e0f;
box-shadow: none;
}
.maxbutton:hover {
border-color: #e74e0f;
background-color: white;
box-shadow: none;
}
.maxbutton .mb-text {
color: #ffffff;
font-size: 15px;
text-align: center;
font-style: normal;
font-weight: bold;
line-height: 1em;
box-sizing: border-box;
display: block;
background-color: unset;
position: relative;
padding: 18px 0px 0px 0px;
}
.maxbutton:hover .mb-text {
color: #e74e0f;
}

Download nu

Wat doet een omvormer?

Zonnepanelen zetten licht om in gelijkstroom. Deze gelijkstroom kunnen apparaten in huis echter niet gebruiken, omdat deze werken op wisselstroom. De omvormer zorgt ervoor dat de gelijkstroom omgezet wordt naar wisselstroom van 230 volt, zodat de stroom gebruikt kan worden door de apparaten óf zodat het terug geleverd kan worden aan het energienet.

Handleiding kennis & informatie-sheet omvormers 1.1:

.maxbutton {
position: relative;
text-decoration: none;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
width: 160px;
height: 50px;
border: 2px solid #e74e0f;
border-radius: 4px 4px 4px 4px;
background-color: #e74e0f;
box-shadow: none;
}
.maxbutton:hover {
border-color: #e74e0f;
background-color: white;
box-shadow: none;
}
.maxbutton .mb-text {
color: #ffffff;
font-size: 15px;
text-align: center;
font-style: normal;
font-weight: bold;
line-height: 1em;
box-sizing: border-box;
display: block;
background-color: unset;
position: relative;
padding: 18px 0px 0px 0px;
}
.maxbutton:hover .mb-text {
color: #e74e0f;
}

Download nu

Wat is overdimensionering?

Bij overdimensioneren is het vermogen van de omvormer lager dan het piekvermogen van de zonnepanelen. Dit zorgt voor een hogere opbrengst bij minder optimale weersomstandigheden. Bij een overgedimensioneerde omvormer gaat er bij een bepaald % aan overdimensionering op piekdagen wat energie verloren, maar omdat zonnepanelen bijna nooit hun topvermogen halen, levert overdimensioneren je uiteindelijk meer op op dagen dat het maximaal vermogen niet gehaald wordt. 

 

De weersomstandigheden in Nederland zijn vaker niet dan wel optimaal voor je opbrengst. Doordat het vermogen van de omvormer lager is dan het piekvermogen van de zonnepanelen zal deze dus gedurende de dag langer optimaal presteren.

Handleiding kennis & informatie-sheet omvormers 1.1:

.maxbutton {
position: relative;
text-decoration: none;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
width: 160px;
height: 50px;
border: 2px solid #e74e0f;
border-radius: 4px 4px 4px 4px;
background-color: #e74e0f;
box-shadow: none;
}
.maxbutton:hover {
border-color: #e74e0f;
background-color: white;
box-shadow: none;
}
.maxbutton .mb-text {
color: #ffffff;
font-size: 15px;
text-align: center;
font-style: normal;
font-weight: bold;
line-height: 1em;
box-sizing: border-box;
display: block;
background-color: unset;
position: relative;
padding: 18px 0px 0px 0px;
}
.maxbutton:hover .mb-text {
color: #e74e0f;
}

Download nu

Welke soorten omvormers levert Solar Crew?

Wij bieden zowel een string omvormer variant, als een semi-parallelle als een volledig parallelle omvormer variant aan. Dit omdat het heel klant specifiek is waar de voorkeur naar uit gaat.

 

String omvormers (GoodWe) 

Hierbij wordt een serie zonnepanelen met de plus op de min in serie aan elkaar verbonden, zodat ze een kring vormen. Dit werkt op dezelfde manier als bijvoorbeeld kerstlampjes. In het kennisdocument hieronder is hierover meer uitleg te vinden.

 

Semi parallel met Optimizers (Solar Edge) 

Wat er in de praktijk bedoeld wordt met het parallel schakelen van zonnepanelen is het per zonnepaneel omvormen van de energie. Daarvoor zijn er micro omvormers die van gelijkspanning direct wisselspanning maken. Ook zijn er optimizers die van gelijkspanning een andere gelijkspanning maken. Beide hebben het voordeel dat als er iets met één zonnepaneel gebeurt het geen nadelige gevolgen heeft voor de andere zonnepanelen. In het kennisdocument hieronder is hierover meer uitleg te vinden.

 

Volledig parallel met micro omvormers (Enphase)

Wat er in de praktijk bedoeld wordt met het parallel schakelen van zonnepanelen is het per zonnepaneel omvormen van de energie. Daarvoor zijn er micro omvormers die van gelijkspanning direct wisselspanning maken. Geen omvormer meer binnenshuis én weinig vermogen op de omvormers, waardoor ze lang meegaan. In het kennisdocument hieronder is hierover meer uitleg te vinden.

Handleiding kennis & informatie-sheet omvormers 1.1:

.maxbutton {
position: relative;
text-decoration: none;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
width: 160px;
height: 50px;
border: 2px solid #e74e0f;
border-radius: 4px 4px 4px 4px;
background-color: #e74e0f;
box-shadow: none;
}
.maxbutton:hover {
border-color: #e74e0f;
background-color: white;
box-shadow: none;
}
.maxbutton .mb-text {
color: #ffffff;
font-size: 15px;
text-align: center;
font-style: normal;
font-weight: bold;
line-height: 1em;
box-sizing: border-box;
display: block;
background-color: unset;
position: relative;
padding: 18px 0px 0px 0px;
}
.maxbutton:hover .mb-text {
color: #e74e0f;
}

Download nu

Terugleveren en salderen

Heb ik een klein- of grootverbruik aansluiting?

Een kleinverbruik aansluiting heeft een elektriciteitsaansluiting van 3x80A (ampère) of minder. Een grootverbruik aansluiting zit hier boven en in dit geval ontvang je niet alleen de rekening van je energieleverancier, maar ook maandelijks een factuur van de netbeheerder, bijvoorbeeld Enexis of Liander.

Kom je er met deze informatie zelf niet uit, vraag het dan aan ons want wij hebben hier bij vrijwel iedere aansluiting inzicht in.

Kan ik nog terugleveren?

Heb je een klein verbruiksaansluiting (3*80A of kleiner)? Dan kun je nog terugleveren. Heb je een grootverbruik aansluiting (3*160A of hoger)? Dan dien je teruglever recht te verkrijgen via de netbeheerder. Deze zijn helaas nog schaars te verkrijgen. We dienen slim om te gaan met de zonne-energie die beschikbaar is gedurende de dag en het verbruik op de opwek af te stemmen.

Waarom wordt salderen afgebouwd en wanneer?

Doordat zonnepanelen goedkoper worden is de verwachting dat het op lange termijn ook financieel aantrekkelijk blijft om zonnepanelen aan te schaffen. Door de kostendaling duurt het minder lang voor je je installatie terug hebt verdiend, deze terugverdientijd zal ongeveer even lang zijn als onder de salderingsregeling. In het verleden heeft het kabinet de salderingsregeling in het leven geroepen om meer klimaatwinst te behalen met het plaatsen van zonnepanelen. Dit is inmiddels gelukt en hierdoor is de druk op het elektriciteitsnet hoog. Wanneer de regeling wordt afgebouwd en in welke maten is nog onbekend. 

Wat als de salderingsregeling stopt?

Hiervoor in de plaats komt de terugleververgoeding, je krijgt voor alle stroom die je niet gebruikt en teruglevert aan het net een terugleververgoeding van de energieleverancier. Hoe hoog dit bedrag per kilowattuur is, is afhankelijk van de energieleverancier.

Het wordt steeds belangrijker om stroom die je produceert, direct zelf te gaan gebruiken. Sommige energieleveranciers vragen namelijk geld voor het terugleveren van stroom. Het is verstandig om de zelf consumptie van stroom te verhogen. Het verhogen van zelf-consumptie kan door panelen slim te situeren naar de zon toe, apparaten aan te zetten als de zon schijnt of deze slim aan te sturen of door bijvoorbeeld zonne-energie op te slaan in een accu en deze later weer te ontladen.

Wat is salderen?

 

De stroom die je produceert, maar niet direct zelf gebruikt, wordt teruggeleverd naar het elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent deze levering vervolgens met je elektriciteitsrekening, dit is salderen. Alleen over je netto verbruik betaal je verbruikskosten, energiebelasting en btw. 

 

Wat gebeurt er met te veel opgewekte stroom?

De stroom die je zelf niet direct gebruikt gaat via het elektriciteitsnetwerk het energienet op, waar het gebruikt kan worden door mensen die zelf geen energie opwekken, dan wel meer nodig hebben dan dat hun zonnepanelen op dat moment opleveren. 

Welke gegevens moet ik invullen op energieleveren.nl?

 

 

De antwoorden op onderstaande vragen vindt je in het opleverdocument dat je van ons krijgt na de installatie.

 • Het AC- of uitgangsvermogen
 • Aantal zonnepanelen
 • Vermogen per zonnepaneel
 • Het totaal vermogen zonnepanelen
 • Het merk omvormer
 • Het type omvormer
 • De aanwezigheid van elektriciteitsopslag
 • De datum van inbedrijfstelling

 

 

Verzekering en inspectie

Onder welke verzekering vallen zonnepanelen voor particulieren?
Zonnepanelen vallen meestal onder de bestaande opstalverzekering. Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij voor meer informatie.
 
Wat is een scope 12 inspectie en voldoen jullie hieraan?

 

De Scope 12 inspectie is een keuring van de PV-installatie om te bepalen of deze veilig gemonteerd is. Voorheen werd de installatie op verschillende regels en onderdelen gecontroleerd, deze zijn in de Scope 12 inspectie samengevoegd. Deze keuring wordt vaak verplicht door verzekeraars, zeker voor installaties van meer dan 50 panelen op bedrijfspanden. Particuliere installaties hebben geen Scope 12 keuring nodig.

Solar Crew monteert volgens de geldende veiligheidsnormen en zal dus aan de Scope 12 inspectie voldoen.

 

Onder welke verzekering vallen zonnepanelen voor zakelijk?

Zonnepanelen op bedrijfspanden vallen meestal onder de zakelijke opstalverzekering of gebouwenverzekering. Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij voor meer informatie.

Welke eisen heeft mijn verzekeraar?

Particulier

Zonnepanelen vallen meestal onder de bestaande opstalverzekering. Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij voor meer informatie.

Zakelijk

Over het algemeen wil de verzekeraar bij bedrijfspanden pas verzekeren als ze zeker zijn dat de installatie deugt. Hiervoor kunnen ze vragen om de volgende informatie:

 • Opleveringsrapport
 • Garantieverklaring
 • Constructieberekening
 • Overige productrelevante informatie waarin gegevens over de installatie staan
 • SCIOS Scope 12 keuring
 • Instemming van de brandverzekering

Wil je precies weten wat jouw verzekeraar nodig heeft, neem dan contact met de verzekeraar op.

Zonnepanelen

Hoe groot zijn zonnepanelen?

Het formaat van een zonnepaneel is afhankelijk van het vermogen. De maten van de panelen die Solar Crew momenteel legt zitten tussen de 173cm en 195cm in lengtemaat en tussen de 104cm en 113cm breedtemaat.  Natuurlijk volgen wij de ontwikkeling van de solar industrie en kunnen deze formaten in de toekomst wijzigen.

Handleiding kennis & informatie-sheet panelen 1.0:

Download nu

 

Hoe werkt een zonnepaneel?

De silicium zonnecellen in het zonnepaneel geleiden stroom als er zonlicht op valt. Er ontstaat een elektrische stroom tussen de positieve lading op de cel en de negatieve lading aan de onderkant. De elektrische spanning wordt afgevoerd via dunne metalen draadjes die op de silicium plaatjes zijn aangebracht.

Handleiding kennis & informatie-sheet panelen 1.0:

.maxbutton {
position: relative;
text-decoration: none;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
width: 160px;
height: 50px;
border: 2px solid #e74e0f;
border-radius: 4px 4px 4px 4px;
background-color: #e74e0f;
box-shadow: none;
}
.maxbutton:hover {
border-color: #e74e0f;
background-color: white;
box-shadow: none;
}
.maxbutton .mb-text {
color: #ffffff;
font-size: 15px;
text-align: center;
font-style: normal;
font-weight: bold;
line-height: 1em;
box-sizing: border-box;
display: block;
background-color: unset;
position: relative;
padding: 18px 0px 0px 0px;
}
.maxbutton:hover .mb-text {
color: #e74e0f;
}

Download nu

Hoeveel garantie heeft een zonnepaneel?

Dit kan per fabrikant en per type paneel verschillen. Solar Crew levert zonnepanelen met tussen de 12 en 25 jaar productgarantie. Vraag bij de adviseur gerust meer informatie hierover.

Handleiding kennis & informatie-sheet panelen 1.0:

Download nu

 

Waarom zit er kleurverschil tussen zonnepanelen?

Dit heeft te maken met de invloed van de weersomstandigheden op de natuurlijke grondstoffen waar een zonnepaneel van gemaakt wordt. De coating op het zonnepaneel kan hierdoor iets verkleuren. Dit kleurverschil zal geen invloed hebben op het rendement.

Handleiding kennis & informatie-sheet panelen 1.0:

Download nu

Wat is een Kilowattpiek (kWp)?

Het maximale vermogen dat een zonnepaneel kan leveren wordt uitgedrukt in Watt Piek (Wp). 1000 Watt Piek is 1 Kilo Watt Piek (kWp). Hoe dit vermogen wordt omgezet in bruikbare Kilo Watt Uren (kWh) is afhankelijk van tal van factoren zoals de instraling en hoe de zonnepanelen zijn gesitueerd.

Handleiding kennis & informatie-sheet panelen 1.0:

Download nu

Wat is een Tier 1 zonnepaneel?

Een Tier 1 zonnepaneel is van een merk dat zelf, al minimaal 5 jaar, het hele productieproces in eigen handen heeft. Er worden geen onderdelen gekocht van andere fabrikanten, hierdoor is het merk volledig verantwoordelijk voor elk onderdeel van het zonnepaneel. Ook moet dit merk investeren in onderzoek en ontwikkeling van hun product. Daarnaast is de productie volledig geautomatiseerd en dit mag geen effect hebben op de kwaliteit. Solar Crew plaatst enkel Tier 1 zonnepanelen.

Handleiding kennis & informatie-sheet panelen 1.0:

Download nu

 

Wat is het vermogen van een zonnepaneel?

Elk zonnepaneel heeft een piekvermogen, aangegeven in Wp, Wattpiek. Dit geeft aan hoeveel stroom, in kWh, er opgewekt wordt in ideale omstandigheden. Hierin zijn verschillende soorten beschikbaar. De ontwikkelingen van panelen voor wat betreft een hogere Wp vermogen staat niet stil en blijft zich continue ontwikkelen.

Handleiding kennis & informatie-sheet panelen 1.0:

Download nu

Wat zijn zonnecellen?

Zonnecellen bestaan uit twee lagen, gemaakt van silicium. Onder invloed van licht krijgt de ene laag van de zonnecel een negatieve spanning en de andere laag een positieve spanning. Als de twee lagen van een zonnecel met elkaar verbonden worden, gaat er een elektrische stroom lopen die via dunne metalen draadjes afgevoerd kan worden. Een zonnepaneel bestaat uit aaneengeschakelde zonnecellen.

Handleiding kennis & informatie-sheet panelen 1.0:

Download nu

 

Welke soorten zonnepanelen levert Solar Crew?

Wij leggen op schuine particulieren daken enkel zonnepanelen die volledig zwart van kleur zijn. Dit om het esthetisch fraai te houden. Ze zijn altijd van een Tier 1 producent en vaak van Jinko Solar of JA Solar. Hoe minder fraai het paneel, hoe minder duur deze is en hoe sneller de terugverdientijd is. Daarom worden er vaak op grotere installaties minder fraaie en grotere panelen gelegd. Deze zijn van dezelfde kwaliteitsstandaarden als volledig zwarte panelen en zijn ook vaak van het merk Jinko of JA Solar.

Handleiding kennis & informatie-sheet panelen 1.0:

.maxbutton {
position: relative;
text-decoration: none;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
width: 160px;
height: 50px;
border: 2px solid #e74e0f;
border-radius: 4px 4px 4px 4px;
background-color: #e74e0f;
box-shadow: none;
}
.maxbutton:hover {
border-color: #e74e0f;
background-color: white;
box-shadow: none;
}
.maxbutton .mb-text {
color: #ffffff;
font-size: 15px;
text-align: center;
font-style: normal;
font-weight: bold;
line-height: 1em;
box-sizing: border-box;
display: block;
background-color: unset;
position: relative;
padding: 18px 0px 0px 0px;
}
.maxbutton:hover .mb-text {
color: #e74e0f;
}

Download nu

 

Service aanvragen?

Solar Crew Emblem

Service aanvraag

We helpen je graag met een storing of technische vraag! En als het even kan, doen we dat ook graag snel en effectief.


Solar Crew Emblem

Offerte aanvragen

In 1 minuut geregeld
Hulp nodig?

Klanten beoordelen ons met een 9,6

Solar Crew Personeel